UKRAINE CONSULTING

UKRAINE CONSULTING

UKRAINE CONSULTING wchodzi w skład grupy konsultingowej RUSSIA CONSULTING Group z oddziałami w Kijowie, Moskwie, Sankt Petersburgu, Mińsku, Ałmaty i Hamburgu. zatrudniającej powyżej 200 specjalistów. Pomagamy małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie organizacji i rozwoju biznesu na Ukrainie i innych krajach WNP.
Oferujemy szerokie spektrum usług doradczych, prawnych i konsultingowych:

  • Prowadzenie księgowości (doradztwo w zakresie rachunkowości na Ukrainie, podatków, polityki w zakresie wynagrodzeń, dostosowania do standardów IFRS та US-GAAP, sprawozdawczości, financial due diligence i audytu wewnętrznego). Specjalizujemy się w prowadzeniu księgowości dla przedstawicielstw oraz oddziałów zagranicznych firm znajdujących się na terytorium Ukrainy oraz innych krajów WNP.
  • Konsulting w zakresie podatków (doradztwo podatkowe, związane z założeniem spółki, przygotowaniem i prowadzeniem księgowości podatkowej dla służb państwowych, tax due diligence, optymalizacja opodatkowania).
  • Doradztwo w zakresie wejścia na rynek ukraiński (pomoc w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami, wsparcie działalności gospodarczej na Ukrainie poprzez przeprowadzenie badań marketingowych i analiz rynkowych, opracowanie planów biznesowych).
  • Pomoc w prowadzeniu spółki (wsparcie w znalezieniu kadry kierowniczej).
  • Usługi prawnicze (zatrudnienie cudzoziemców, wizy, zezwolenia, rejestracja przedstawicielstw, Sp. z o.o. itd).
  • Pomoc w zakresie poszukiwania powierzchni biurowej oraz personelu o wymaganych kwalifikacjach.
  • IT-Konsulting (automatyzacja systemów sprawozdawczych)


Nasi pracownicy posługują się językiem niemieckim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim oraz kazachskim.
Zarząd grupy tworzą doświadczeni fachowcy od wielu lat pracujący w Ukrainie i krajach WNP w dziedzinie doradztwa finansowego, podatkowego oraz konsulting w zakresie zarządzania.
Założycielem oraz Dyrektorem Generalnym Grupy jest Ulf Sznajder .
Swen Chenniger, Dyrektor Ukraina Konsulting Sp. z o.o. - znany specjalista w branży doradztwa gospodarczego, w ciągu ostatnich kilku lat prowadził szereg projektów w zakresie restrukturyzacji w krajach Europy Zachodniej i WNP.

Kontakt:

01601 Kijów, ul. Szowkowyczna 42-44
Tel.: +380 / 44 / 490 55 28
Fax:    +380 / 44 / 490 55 29
e-mail:

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter