„Elektrowymiriuwacz” Sp z o.o.

„Elektrowymiriuwacz” Sp z o.o.

„Elektrowymiriuwacz” Sp z o.o. jest to jedyne na Ukrainie przedsiębiorstwo, które od roku 1956 projektuje, produkuje i dostarcza do państw WNP oraz innych krajów wielofunkcyjne (kombinowane) urządzenia elektropomiarowe.
Za lata funkcjonowania przedsiębiorstwa opracowanych zostało ponad 60 rodzajów urządzeń analogowych i cyfrowych. Obecnie na program produkcyjny przedsiębiorstwa składa się ponad 20 rodzajów aparatury elektropomiarowej w 4 kierunkach:
1. urządzenia elektropomiarowe o przeznaczeniu specjalnym i ogólnym dla energetyki, kolei, elektrochemicznej ochrony przed korozją, wodociągów.
2. urządzenia do obsługi maszyn/samochodów (testery akumulatorowe, zestaw wskaźników kontrolno-pomiarowych do samochodów).
3. Zestawy aparatury oraz wyposażenie dodatkowe do szkolnych gabinetów fizyki.
4. tablica dyspozytorska dla obiektów energetyki, transportu, komunalnych oraz innych dziedzin gospodarki)
Stały rozwój firmy wraz z zastosowaniem innowacyjnych technologii, wysokokwalifikowany personel inŜynieryjny są gwarancją wysokiej jakości produkcji, o czym świadczy certyfikacja w systemie «УкрСЕПРО» (ukrSEPRO) oraz wniesienie do Państwowego Rejestru aparatury pomiarowej Ukrainy, certyfikacja w systemie ГОСТ-Р (GOST-R) –
wniesienie do Państwowego Rejestru aparatury pomiarowej Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Mołdawii.
W celu potwierdzenia wysokiej wiarygodności produkcji, firma została poddana certyfikacji w systemie ISO 9001.

Szczegółowa informacja o firmie oraz produktach dostępną jest na stronie internetowej www.eliz.com.ua

Kontakt z działem zbytu - tel: (+380412) 41- 30-62 lub 22-54-53.
 

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter