Stowarzyszenie Ukraińskie Centrum Ekonomiczne  

w Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Ukraińskie Centrum Ekonomiczne  w Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie Ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r., Dziennik Ustaw z dnia 10.04.1989 r., Nr 20, pozycja 104. ze zmianami. Posiada osobowość prawną.

Założycielami Stowarzyszenia Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego w RP są osoby prawne i fizyczne z Polski i Ukrainy.

Misją Ukraińskiego Centrum Ekonomiczneg w RP jest tworzenie przyjaznego klimatu i realnej perspektywy dla rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń i działanie na rzecz promocji Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie. Swoje cele realizuje poprzez:

  • tworzenie płaszczyzn wymiany informacji pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy,
  • rozwój współpracy ekonomicznej i kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami z Ukrainy i Polski,
  • organizowanie corocznego Ukraińskiego-Polskiego Forum Gospodarczego, konferencji, misji gospodarczych, spotkań biznesowych.

 

Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP działa na rzecz utrwalania więzi środowiskowych, tradycji, dobrych praktyk i obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki między obywatelami, instytucji i przedsiębiorcami Ukrainy i Polski.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter