Polimex-Mostostal S.A.
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
www.polimex-mostostal.pl 


Jest liderem polskiego sektora inżynieryjno-budowlanego oferujący
unikalny i komplementarny zakres usług budowlano-montażowych
dla sektorów: naftowego i gazowego, chemicznego i
petrochemicznego, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa
przemysłowego, drogowego, kolejowego, i ogólnego.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter