PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.

Dla naszych klientów i we współpracy z nimi budujemy systemy do zarządzania pozyskanymi informacjami oraz platformy dostępowe. Wychodzimy z założenia, że zdobyte materiały mają większą wartość wtedy, gdy można mieć do nich swobodny i szybki wgląd. Dodatkowym atutem jest możliwość profilowania dostępu do posegregowanych tematycznie informacji w zależności od potrzeb użytkownika. 
 
W dłuższym okresie najważniejsza jest nie sama informacja (treść), a jej wpływ na odbiorcę. Przeprowadzane przez nas analizy służą identyfikacji siły oddziaływania istotnych z punktu widzenia klienta informacji. Dlatego właśnie na podstawie publikacji zebranych w procesie monitoringu tworzymy specjalistyczne raporty jakościowe i wizerunkowe, wspomagające działania promocyjne naszych klientów.
Audyty medialne, które wykonujemy, zawierają obiektywną ocenę pozycji medialnej naszych klientów i ich konkurentów. Przeprowadzamy również wywiadowcze raporty branżowe, przedstawiające analizę otoczenia gospodarczego i politycznego, rozszerzone o opracowania benchmarkingowe. W mediach znajdują się wszystkie informacje, należy je tylko wyszukać, odpowiednio przetworzyć i przeanalizować.
Klamrą zamykającą media intelligence są realizowane przez nas działania o charakterze doradczym i szkoleniowym. Wiele firm potrzebuje wsparcia w zakresie organizacji pracy, kontaktów z mediami, dostępu do informacji. Ta wiedza potrzebna jest nie tylko specjalistom ds. public relations, ale również osobom zajmującym się marketingiem i zarządzaniem z kluczowymi menadżerami włącznie. Bo informacje w dzisiejszych czasach to podstawowy zasób zwiększający przewagę konkurencyjną. Ważne jest, aby wiedzieć, skąd je pozyskiwać i jak nimi zarządzać.


PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel. +48 61 662 60 05
fax: +48 61 662 60 05 wew. 115
 
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
tel: +48 22 313 01 80
tel./fax: +48 22 313 01 82
.
adres e-mail:

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter