Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia interesy Ukrainy w Polsce, wspiera rozwój politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych i innych relacji z Polską oraz chroni prawa i interesy obywateli oraz osób prawnych Ukrainy, które znajdują się na terytorium Polski.

Ambasada odpowiada za rozwój kontaktów dobrosąsiedzkich między Ukrainą a Polską na wszystkich poziomach, w tym na najwyższym, w celu zapewnienia  harmonijnego rozwoju wzajemnych stosunków oraz współpracy w kwestiach, stanowiących wzajemny interes dla obu państw. Ambasada pełni również funkcje konsularne.

Status, zadanie i funkcje Ambasady są określone w Ustawie Ukrainy „O służbie dyplomatycznej” oraz w Przepisie o zagranicznym przedstawicielstwie dyplomatycznym Ukrainy.

Działalność Ambasady bazuje się na przepisach Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, międzypaństwowych ukraińsko-polskich umowach oraz ustawodawstwie Ukrainy i Polski.

Kierownictwo Ambasadą pełni Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Kontakty Ambasady

 

Adres: Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa, Polska

Tel.: +48 (22) 629-34-46, 622-15-49, 622-47-97, 629-05-79

Fax: +48 (22) 629-81-03

E-mail:

http://www.mfa.gov.ua/poland/

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter