Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Promocja gospodarcza regionu, informatyzacja województwa, działalność szkoleniowa oraz przygotowywanie projektów inwestycyjnych to tylko niektóre z licznych zadań Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.


Misją Agencji jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno - ekonomicznego Mazowsza. Agencja przy realizowanych przedsięwzięciach wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem Agencji jest pozyskanie i obsługa inwestora.


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest podmiotem prawa handlowego i posiada status spółki kapitałowej. Kapitał akcyjny spółki (60.000.000 złotych) podzielony jest na akcje (60.000 niepodzielnych akcji imiennych serii A, od nr 1 do nr 60.000, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda). Jedynym akcjonariuszem spółki jest Województwo Mazowieckie.


Agencja nabyła osobowość prawną 26 stycznia 2006 r. (data wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy).


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Smolna 12
00-375 Warszawa
tel. 022 566 47 60
fax. 022 843 83 31
Sekretariat:

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter