Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma powstała w 1974 roku w Bydgoszczy. Początkowo działała jako Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy NBP, następnie w roku 1994 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bazy i Systemy Bankowe.


Jesteśmy producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, publicznego i przemysłowego. Nasza działalność koncentruje się na następujących obszarach: produkcja i wdrażanie oprogramowania, projektowanie aplikacji na zamówienie, usługi szkoleniowe i konsultingowe, outsourcing usług IT, budowa i integracja lokalnych i rozległych sieci komputerowych, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego.

Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa
tel.: (+48 22) 570 30 50
fax: (+48 22) 570 30 51

www.bsb.pl

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter