Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
www.gpw.pl 


Giełda Papierów Wartościowych jest spółką akcyjną powołaną
przez Skarb Państwa.
Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami
finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i
czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu
i realizacji transakcji.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter