URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Zarząd i Marszałek Województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (+22) 5979-100
fax (+22) 5979-290
e-mail:

 

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter