Działalność edukacyjna jest realizowana przez Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP w formie konferencji, seminariów i szkoleń. Rozwój i poszerzanie polsko-ukraińskiej współpracy wymaga eliminacji występujących barier, a w szczególności prawnej, informacyjnej oraz językowej. Organizowane przez UEC działania poparte współpracą z renomowanymi organizacjami szkoleniowymi, kancelariami prawnymi przynoszą zakładane rezultaty. Ścisła współpraca z partnerami ukraińskimi ze względu na znajomość języka ukraińskiego przez partnerów i pracowników UEC znakomicie temu sprzyja. Są to podstawy umożliwiające skuteczną edukację oraz uczestnictwo Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego w projektach szkoleniowych pozwalających na wykorzystywanie preznaczanych na ten cel środków unijnych.

2010-01-18

Konferencja „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”

Konferencja „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”

W dniu 17 stycznia 2010 roku w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyła się konferencja „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” zorganizowana przez Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Marszałkowskich, Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencji Regionalnych oraz miast Lublina i Kielc. Gośćmi konferencji byli dr. hab. Hanna Machińska, Dyrektor Biura Informacji Rady Europy

Konferencja "Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej" - podsumowanie

Konferencja Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej - podsumowanie

W dniu 19 marca 2010 r. w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się zorganizowana przez Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP konferencja pt. „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”.

Konferencja „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” c.d.

Konferencja „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” c.d.

Prezentacje zaproszonych gości podczas obrad konferencji „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”

Katalog Polska 2010

Katalog Polska 2010

Ukraina i Polska to najbliżsi sąsiedzi oraz partnerzy strategiczni, których współpraca handlowa oraz inwestycyjna rozwija się coraz lepiej z każdym rokiem. Dla polskich przedsiębiorstw rynek ukraiński jest nie tylko miejscem działalności na poziomie regionalnym, ale również, ze względu na bliskość mentalną oraz geograficzną, bramą do rynku towarów i usług pozostałych wschodnich państw.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter