Konferencja "Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej" - podsumowanie

Konferencja Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej - podsumowanie

W dniu 19 marca 2010 r. w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się zorganizowana przez Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP konferencja pt. „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”. Współorganizatorem konferencji był Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

Konferencja w Kijowie była kontynuacją działań jakie UEC podjęło w br. organizując 12 stycznia 2010 roku konferencję w Ambasadzie Ukrainy w Polsce, mając na celu rozwój współpracy międzyregionalnej dającej szansę współpracy dla małych i średnich firm, a także mikroprzedsiębiorstw. Współpracy umożliwiającej nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, transfer wiedzy i technologii, wymianę doświadczeń a w rezultacie stymulowania rozwoju gospodarczego.

W konferencji w Kijowie wzięli udział przedstawiciele Państwowej Agencji Ukrainy ds. Inwestycji i Innowacji, Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Polityki Regulacyjnej i Przedsiębiorczości oraz Narodowej Agencji Ukrainy z inwestycji zagranicznych i rozwoju. Obecni byli przedstawiciele państwowych administracji obwodowych 16 obwodów Ukrainy, miasta Kijowa oraz Autonomicznej Republiki Krymu zajmujący się problematyką współpracy międzynarodowej, polityką inwestycyjną i innowacjami. Ze strony ukraińskiej uczestniczyli również przedstawiciele kancelarii prawnych oraz przedsiębiorstw.

Moderatorem konferencji był Wiceprezes Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego Artur Czekanowski, który witając przybyłych na konferencję przedstawił cel konferencji oraz jej znaczenie dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Otwarcia konferencji dokonał kierownik WPHiI, Radca-Minister A. Grabowski, który przedstawił zebranym prezentację nt. „Polsko-ukraińska współpraca handlowa i inwestycyjna oraz dynamika rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych w 2009 roku”.

Z polskiej strony w konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, KUKE S.A., Agencji Rozwoju Mazowsza, Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz polskich firm zainteresowanych współpracą z Ukrainą.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Kredobank PKO BP Group (http://www.kredobank.com.ua) oraz Korczowa Dolina Sp. z o.o. (http://www.korczowadolina.pl).

Prezentowane w czasie konferencji prezentacje tych firm, jak również kancelarii prawnej Magnusson z Warszawy i kancelarii ILF z Charkowa spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

                               Lista uczestników                              Program    

 

Poniżej zamieszczamy wybrane prezentacje uczestników konferencji:

Elbląg - miasto przyjazne inwestorowi

Prezentacja Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Prezentacja Kredobank PKO BP Group

Prezentacja obwodu Rówieńskiego (w jęz. ukr.)

Prezentacja Narodowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i Rozwoju Ukrainy (w jęz. ukr.)

 

Galeria zdjęć:


 

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter