W dniach 26-28 maja 2010 w Warszawie odbyło się Ukraińsko-Polskie Forum Gospodarcze.

Po raz pierwszy Ambasada Ukrainy w Polsce wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego była organizatorem Forum będącego swoistym ukoronowaniem odbywających się w Polsce imprez w ramach "Miesiąca Ukraińsko-Polskiej Współpracy Gospodarczej w RP".

Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP jako współorganizator Forum było odpowiedzialne za jego organizację, stronę finansową oraz kontakty z firmami uczestniczącymi Forum.

W obradach Forum wzięło udział ponad 260 wybitnych ekonomistów, eskpertów, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej Polski i Ukrainy oraz biznesmenów, finansistów i inwestorów zainteresowanych rozwijaniem polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Do uczestników Forum listy przesłali Wice Premier Ukrainy Borys Kolesnikow  i Wice Premier, Minister Gospodarki RP Waldemar Pawlak. W czasie Forum miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Województwem Mazowieckim i Obwodem Kijowskim.

Ukraińsko-Polskie Forum Gospodarcze w Warszawie miało bogaty program. Został on w pełni zrealizowany. W każdym dniu uczestnicy Forum bardzo aktywnie uczestniczyli w obradach, dyskusjach panelowych i sesjach branżowych. Niewątpliwy wpływ na to miała liczna reprezentacja przedsiębiorców z Ukrainy i Polski, która dominowała wśród uczestników Forum, jak również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów stworzona przez organizatorów Forum w czasie prezentacji ofert inwestecyjnych w biznes mikserze.

W czasie Forum poruszono szereg spraw ważnych dla perspektyw polsko-ukraińskiej współpracy handlowo-gospodarczej, pozyskiwanie inwestorów, współpracy regionalnej. Najbardziej aktywni inwestorzy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy Forum wyrazili zainteresowanie udziałem w Forum w przyszłym roku.

Więcej na www.upf.com.pl

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter