Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP jest organizatorem misji gospodarczych w których uczestniczą przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy. Celem tych misji jest wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, jak również nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami. Wiedza i posiadane kontakty, jak również doświadczenie w organizacji misji powodują, że Ukraińskie Centrum Ekonomiczne jest solidnym partnerem zapewniającym wysoki poziom organizowanych przedsięwzięć.

Misje gospodarcze stwarzają możliwość promocji regionu, prezentacji jego możliwości i potencjału gospodarczego. Pozwalają na pokazanie regionu jako interesującego miejsca lokalizacji inwestycji otwartego na innowacyjne projekty, przyjaznego dla inwestorów.

Ukraińskie Centrum Ekonomiczne przy organizacji misji gospodarczych ściśle współpracuje z Ambasadą Ukrainy w Polsce. Fakt ten powoduje, że organizowane misje mają wysoką rangę i zapewniają skuteczną realizację uzgadnianych do realizacji projektów. Charakter misji jest dostosowywany do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Zapraszamy!

2010-03-08

Misja gospodarcza do Lwowa

Misja gospodarcza do Lwowa

W dniach 24-27 lutego br. Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP zorganizowało misję gospodarczą do Lwowa. Wyjazd miał na celu zapoznanie się z możliwościami inwestycyjnymi miasta i obwodu, zaprezentowanie polskich firm oraz produktów na rynku lokalnym, spotkanie z przedsiębiorstwami ukraińskimi zainteresowanymi współpracą.

Misja gospodarcza do Kijowa, 17-20 marca 2010r.

Misja gospodarcza do Kijowa, 17-20 marca 2010r.

Stowarzyszenie Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w Rzeczypospolitej Polskiej organizuje w dniach 17-20 marca br. misję gospodarczą do Kijowa. Celem misji jest nawiązanie współpracy przedsiebiorców polskich z przedsiebiorcami ukraińskimi, jak również promocja potencjałów produkcyjnych i inwestycyjnch polskich województw. Uczestnicy misji wezmą udział w Konferencji "Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej" która odbędzie się 19 marca w Ambasadzie RP w Kijowie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat wyjazdu prosimy o kontakt: tel.: (22) 203 52 44, e-mail:

 

2010-01-25

Misja gospodarcza budowlańców z Ukrainy

Misja gospodarcza budowlańców z Ukrainy

W dniach 19-22 stycznia br. przebywali w Polsce na zaproszenie Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego w RP przedsiębiorcy ukraińscy z branży budowlanej.
W dniu 20 stycznia w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyła się konferencja „Sektor budowlany Ukrainy i Polski: wspólna przyszłość”.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter