2010-01-25

Misja gospodarcza budowlańców z Ukrainy

Misja gospodarcza budowlańców z Ukrainy

W dniach 19-22 stycznia br. przebywali w Polsce na zaproszenie Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego w RP przedsiębiorcy ukraińscy z branży budowlanej.
W dniu 20 stycznia w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyła się konferencja „Sektor budowlany Ukrainy i Polski: wspólna przyszłość”. Konferencja była poświęcona analizie ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej oraz znależeniu płaszczyzn do jej aktywizacji.
W swoim wystąpieniu otwierając konferencję Ambasador Ukrainy w Polsce Olexander Motsyk poinformował uczestników o efektach współpracy w 2009 roku. Z referatem poświęconym analizie sektorów budowlanych Polski i Ukrainy wystąpiła Tetiana Konovalenko, Zastępca Kierownika Misji Handlowo-Gospodarczej Ambasady Ukrainy w RP .
W trakcie dyskusji i nieformalnych rozmów przedsiębiorcy ukraińscy i polscy mieli okazję do wymiany poglądów i opinii z kierownictwem Misji Handlowo-Gospodarczej oraz Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego.
O godzinie 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przedsiębiorcy ukraińscy spotkali się z kierownictwem Agencji Rozwoju Mazowsza, którą reprezentował Prezes Krzysztof Filiński, Kierownik Centrum Obsługi Inwestora Joanna Jędrzejewska – Debortoli oraz Magdalena Pasztaleniec, starszy specjalista. Gospodarzami spotkania byli Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Tomasz Waźbiński oraz Kierownik Andrzej Manowski z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.
Przedsiębiorcy ukraińscy z zainteresowaniem zapoznali się z prezentacją województwa mazowieckiego przdstawiona przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. oraz przedstawili krótką charakterystykę swoich firm, jak również możliwości współpracy z branży budowlanej.
21 stycznia przedsiębiorcy ukraińscy przebywali na Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2010.
Podczas rozmów z przedsiębiorcami polskimi biorącymi udział w targach poruszane były tematy dotyczące możliwości współpracy, jej zakresu i charakteru.
Największe zainteresowanie było nawiązaniem współpracy w zakresie produkcji okien, drzwi, materiałów budowlanych i ogrodzeń metalowych.
W spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele UEC, podkreślano konieczność ekspozycji firm ukraińskich w kolejnych targach budowlanych. Zwrócono się z propozycją do UEC zorganizowania stoisk firm ukraińskich.

Galeria zdjęć:


 

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter