Obwód Czerkaski
Terytorium – 20,9 tys. km. kw.
Populacja – 1435,2 tys. osób
Gęstość zaludnienia – 69 osoby na 1 km. kw.
Stolica – Czerkasy


Obwód Czerkaski znajduje się w centralnej części Ukrainy. Rejon ten ma powierzchnię 20 900 km². Najdłuższą rzeką w obwodzie jest Dnipro.
Klimat jest umiarkowany kontynentalny o łagodnej zimie i ciepłym lecie.
Do składu zarządu państwowej administracji obwodowej Czerkas wchodzi prezes, główny zastępca prezesa obwodowej administracji państwowej; zastępca prezesa obwodowej administracji państwowej do spraw IT, religii, narodowości, kultury oraz sportu; zastępca prezesa obwodowej administracji państwowej do spraw humanitarnych i socjalnych; zastępca prezesa obwodowej administracji państwowej do spraw przemysłu, energetyki, transportu i komunikacji; zastępca prezesa obwodowej administracji państwowej do spraw budownictwa; zastępca prezesa obwodowej administracji państwowej do spraw gospodarki rolnej, żywności oraz handlu.
Głównymi węzłami kolejowymi w Czerkasach są im. T. Szewczenka oraz Chrystyniwka. W obwodzie tym działa ponad 300 przedsiębiorstw przemysłowych, specjalizujących się na wytwarzaniu energii elektrycznej, wydobyciu węgla, wypuszczają nawozy mineralne, amiak, włókna chemiczne, środki automatyzacji oraz techniki obliczeniowej.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter