Правила користування бізнес-порталом Польща – Україна

Український Економічний Центр в Республіці Польща


Кожен користувач, який розпочинає користування або користується Порталом (далі Портал) htpp://www.uec.com.pl, зобов'язується користуватися Порталом згідно з даними Правилами.


1. Послуги, що надаються.


Український Економічний Центр в Республіці Польща (УЕЦ) за посередництвом Порталу забезпечує кожному, хто має у розпорядженні комп'ютер або інший пристрій, що дозволяє користуватись інтернетом (Комп'ютер), доступ до інформації в електронному вигляді, включно з інформацією (Інформація), розміщеною на Порталі. УЕЦ має право в будь-який момент усувати або частково чи повністю змінювати Інформацію.

Кожен користувач Порталу виражає згоду не користуватись Порталом та розміщеною на ньому інформацією без попереднього ознайомлення та схвалення даних Правил користування Порталом (Правила).


2) Авторські права на Інформацію. Згідність із законодавством


а) Будь-яка Інформація, надавана користувачу за посередництвом Порталу при використанні Комп'ютера, надається користувачу виключно з приватною метою, без комерційного права її використання. Кожен користувач може одержати Інформацію на свій Комп'ютер, роздрукувати зміст Порталу для персональних цілей, або архівізувати Інформацію в електронній формі протягом періоду, що не перевищує 90 днів, за умови, що він виражає згоду не усувати та не змінювати інформації про авторські права, в тому числі права копіювання чи інші права, вказані на Порталі, або такі, що виникають з положень діючого законодавства. Кожен користувач виражає згоду не вносити зміни чи скорочувати Інформацію без згоди УЕЦ чи вповноважених ним осіб.


б) Інформація є власністю УЕЦ або ліцензіарів та підлягає охороні згідно з діючим законодавством, в тому числі патентними правами та правами товарних знаків. В питаннях, що виходять за межі Правил, користувач не має права повторно відтворювати, передавати, продавати, уявняти, розповсюджувати, публікувати, модифікувати або використовувати в комерційних цілях Інформацію в будь-який спосіб (в електронному, паперовому вигляді чи за допомогою інших носіїв інформації) без письмової згоди УЕЦ чи вповноважених осіб. Користувач виражає також згоду на невикористання Інформації у цілях, не згідних з законодавством, та декларує, що обізнаний з вимогами УЕЦ, вповноважених осіб, ліцензіара чи інших третіх осіб щодо дотримання власних обов'язків по відношенню до даної Інформації.


в) УЕЦ не гарантує точності, цілісності та адекватності інформації, розміщеної на Порталі. Інформація може змінюватися. Як УЕЦ, так і вповноважені ним особи чи ліцензіари не зобов'язані актуалізовувати Інформацію через обставини, що могли виникнути або виникли до моменту розміщення Інформації на Порталі. Кожен користувач підтверджує, що Інформація на порталі не є чиєюсь особистою думкою, а також не може бути використана як юридична чи податкова інформація.


г) Кожен користувач підтверджує, що в разі виристання посилань (лінків), які розміщені на Порталі та роблять можливим доступ до інших сторінок www, сайтів, джерел інформації в інтернеті про суб'єкти, інші, ніж УЕЦ, вищевказані сайти чи інтернет-адреси не контролюються зі сторони УЕЦ чи вповноважених осіб. У зв'язку з цим УЕЦ не несе жодної відповідальності за точність, актуальність та цілісність інформації на сайтах, до яких існує доступ через Портал. УЕЦ забезпечує доступ до даних сайтів з метою полегшення доступу до них для користувача, однак УЕЦ не відповідає за перевірку опрограмування, що використовується, а також інформації та даних, що на них розміщені.

Користувач підтверджує, що ознайомився з ризиком, пов'язаним з використанням опрограмування чи інформації, знайдених чи отриманих з інтернету.


д) Передача або використання будь-яких матеріалів, що суперечать даним Правилам або положенням відповідного законодавства, заборонена. Це особливо стосується порушення авторських прав, неавторизованого копіювання, порушення товарних знаків, комерційної таємниці або інших таємниць, що охороняються правом, використання матеріалів в аморальних цілях, які можуть розцінюватись як спроба наклепу, або ж несуть за собою кримінальну відповідальність, а також матеріалів, які можуть посягати на чиїсь особисті права.


3. Гарантія та обмеження відповідальності щодо Інформації


а) Точність, цілісність та адекватність інформації негарантована. УЕЦ, вповноважені ним особи, ліцензіари не несуть відповідальності за пряму, непряму, дійсну і потенційну шкоду, надзвичайну та іншу, яку користувач нестиме, спираючись на Інформацію з Порталу, або за її вірогідність, точність, цілісність та адекватність, а також за помилки в передачі будь-якої інформації. УЕЦ не несе також відповідальності за зміст реклам, комерційних пропозицій та іншої Інформації, розміщеної на Порталі.


б) Користувач виражає згоду на те, що УЕЦ не гарантує безперервного доступу до Інформації, згідно з існуючим шляхом чи будь-яким іншим. Користувач підтверджує, що усвідомлює факт, що УЕЦ, вповноважені ним особи або ліцензіари не відповідають за будь-яку можливу шкоду, якої зазнав Користувач у зв'язку з припиненням дії Порталу чи модифікацією певної інформації.


в) УЕЦ і вповноважені ним особи, ліцензіари не дають ані гарантії, ані поруки, не роблять жодних запевнень, прямих чи непрямих, не несуть відповідальності у зв'язку з пошкодженням системи і його можливими наслідками, або пошкодженням програмного забезпечення у зв'язку з користуванням Порталом чи Інформацією.


г) Додатково та без обмежень, УЕЦ або особи, через нього уповноважені, ліцензіари не відповідають за будь-яку іншу шкоду чи пошкодження, спричинені передачею інформації, комп'ютерні віруси або інші програми та аплікації, що можуть вплинути на роботу Комп'ютера або які могли б вплинути на сферу доступу, модифікувати, ліквідувати, пошкодити, деактивувати, зіпсути, припинити дію або в інший спосіб зашкодити опрограмуванню користувача, його даним чи майновим правам.


д) Додатково та без обмежень, УЕЦ або вповноважені ним особи, ліцензіари не відповідають за якість, безпеку, точність, пристосованість будь-якої інформації до можливостей опрограмування, знайденого чи завантаженого користувачем на будь-якій інтернет-сторінці чи сайті, що не знаходиться під контролем УЕЦ.


е) УЕЦ або вповноважені ним особи, ліцензіари не відповідають за будь-які втрати чи шкоду, завдану користувачу внаслідок використання Інформації, бізнес-пропозицій, реклами та інших матеріалів, розміщених на Порталі. За вийнятком обмежень, передбачених діючим законодавством, УЕЦ або вповноважені ним особи, ліцензіари не несуть відповідальності за жодну пряму чи непряму шкоду, спричинену надавачем послуг чи третьою особою. Так само згідно з діючим законодавством УЕЦ, вповноважені ним особи, ліцензіари не відповідають за наслідки шкоди, як прямі, так і непрямі, дійсну чи втрачену користь, яку спричинили суб'єкти, над якими УЕЦ чи інші перераховані субєкти не здійснюють контроль, включаючи шкоду, спричинену несправністю механічного чи електронного обладнання, неавторизованого доступу, вимушеними перервами в праці, страйками, несправністю дій перевізників або громадських установ, складними погодними умовами чи іншими форс-мажорними обставинами.


4. Припинення дії Правил


Правила можуть втратити дію на підставі заяви УЕЦ. УЕЦ може в будь-який момент припинити передачу чи актуалізацію Інформації, або можливість доступу до неї.


5. Передача прав


Перепродаж або комерційне розповсюдженння Інформації заборонене. Права і обов'язки користувача, встановлені Правилами, не можуть бути перенесені ним на третю особу без попередньої письмової згоди УЕЦ. УЕЦ вповноважений до передачі своїх прав та обов'язків, встановлених Правилами, іншому суб'єкту.


6. Інші положення


Дані Правила є єдиним діючим документом, що визначає принципи користування Порталом. УЕЦ вповноважений до зміни Правил в будь-який момент, а кожна зміна чи актуалізація Інформації починає діяти з моменту розміщення її на Порталі, з чим користувач погоджується.

В ситуації, коли якийсь пункт Правил буде розцінений як такий, що суперечить діючому законодавству, решта пунктів не втрачають своєї дії.


7. Принципи відповідальності


Користувач виражає згоду на те, що в разі заподіяння шкоди УЕЦ, його працівникам, представникам, постачальникам, ліцензіарам або третім особам у зв'язку з порушенням Правил, він зобов'язаний відшкодувати шкоду, а також втрачену користь, покрити всілякі кошти, пов'язані з виплатою перерахованим суб'єктам відшкодування, що їм належить. Вищеперераховані суб'єкти вповноважені до передачі своїх прав третім особам в предметі відшкодування.© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter